Ajna Chakra: "Agya"

Kennischakra - gelegen tussen de wenkbrauwen, of 'derde oog' - indigokleur        

Agya = meesterschap, kennis

Agya Chakra bevindt zich in het midden van het voorhoofd, tussen de twee wenkbrauwen. Het is om deze reden dat het ook "derde oog" wordt genoemd. De Agya Chakra is het centrum van helderheid en wijsheid. Het vormt de grens tussen menselijk en goddelijk bewustzijn. Het is het ontmoetingspunt tussen de drie belangrijkste Nadi's, Ida (Nadilunaire), Pingala (Nadisolar) en Sushumna (centraal Nadi). Wanneer de energie van deze drie Nadi's zich in dit centrum verenigt en hoger stijgt, ervaren we Samadhi, de staat van Hoogste Bewustzijn.

Ajna-mantra

Zijn Mantra is OM. Zelfs als de definitie nog steeds niet verandert, wordt Ajna Chakra heel vaak vertegenwoordigd door de kleur indigo, de kleur is rokerig wit. Het element ervan is het element van de geest, Anupada Tattva. Haar symbool is een witte Shiva Lingam die creatief bewustzijn vertegenwoordigt. Van deze Chakra is er geen dierensymbool meer. Op dit niveau blijven alleen pure en goddelijke menselijke eigenschappen over.

Ajna chakra: zijn representatie en symbool

In de symbolische voorstelling van Agya Chakra is er een lotus met twee bloembladen die aangeven dat er in dit centrum "slechts twee niveaus van bewustzijn over zijn": Atma (het Zelf) en Paramatma (God). De godheden van Agya Chakra zijn Shiva en Shakti verenigd in één vorm. Dit betekent dat in deze chakra bewustzijn en natuur al verenigd zijn, maar nog niet volledig zijn versmolten tot totale eenheid.

Ajna chakra's: zijn kwaliteiten

De kwaliteiten van deze Chakra zijn Eenheid (Ekata), Leegte (Shunya), Waarheid (Sat), Bewustzijn (Chit) en Gelukzaligheid (Ananda). Het 'oog van kennis' opent zich van binnen en we beschouwen de realiteit van het Zelf - vandaar de term 'derde oog', dat een attribuut is van de Heer Shiva. Agya Chakra is de zetel van de “Innerlijke Meester”. Het geeft aan dat wijsheid en kennis worden gerealiseerd in alle acties. Het egocentrische intellect heeft zich onderworpen aan de superieure, ethische en redelijke macht van discriminatie (Viveka). Maar een blokkade in dit chakra heeft het tegenovergestelde effect en vermindert het vermogen tot contemplatie en onderscheidingsvermogen, wat resulteert in verwarring.

We kunnen het in ons eentje niet beter uitleggen dan de eerbiedwaardige Vishwaguruji. Verklaringen uit het artikel "yogaindailylife"

Articles Récents