Terms of sale

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden (CGV/CGU)

 1. Over ons
  SAS ACHAMANA, maker van het merk Achamana en de website www.achamana.com (hierna het "Bedrijf"), met maatschappelijke zetel te 89 Rue Jean Monnet - 33700 MERIGNAC en geregistreerd in de Gids van Bedrijven en Vestigingen van Bordeaux, onder het siretnummer 90472656900018. Het Bedrijf verkoopt aan zijn Klanten via zijn Website, de volgende producten: Kleding, accessoires, Yoga en meditatieartikelen in natuurlijke en/of milieuvriendelijke materialen, natuurlijke wierook, spirituele sieraden en halfedelstenen sieraden.

 1. Preambule
  Het Bedrijf nodigt Gebruikers uit om deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden (hierna de "CGV/CGU") aandachtig te lezen. Het plaatsen van een Bestelling impliceert aanvaarding van de AV/GCU's. De kenmerken van de Producten zijn aangegeven op de Website. Het is aan de Klant om hier rekening mee te houden alvorens tot aankoop over te gaan. De foto's of afbeeldingen op de Website zijn niet contractueel.

  De Klant erkent ze gelezen te hebben en te hebben aanvaard door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken alvorens zijn Bestelling online te plaatsen.
  De GCS /CGU zijn van toepassing op de voorwaarden waaronder het Bedrijf zijn Producten verkoopt aan zijn Professionele Klanten en Consumenten via zijn Website.

  Ze zijn van toepassing op alle verkopen die door het Bedrijf worden gesloten en zijn van toepassing op elk tegenstrijdig document, in het bijzonder de algemene aankoopvoorwaarden.

  Ze worden systematisch meegedeeld aan de Klant die erom vraagt.

  In geval van latere wijziging van de AV/GCU, is de Klant onderworpen aan de versie die van kracht is op de tijd van zijn Orde.
 2. Definities
"Klant" verwijst naar de professional of consument die een bestelling heeft geplaatst voor een product dat op de website wordt verkocht;
Bestelling" betekent elke bestelling geplaatst door de Gebruiker die op deze Site is geregistreerd;
Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden" of "CGV/CGU"betekent deze algemene gebruiksvoorwaarden en online verkoop;
Consument" verwijst naar de natuurlijke persoon koper die niet handelt voor professionele behoeften en/of buiten zijn professionele activiteit;
Producten" betekent materiële zaken die kunnen worden toegeëigend en die op deze site te koop worden aangeboden;
Professioneel" betekent de koper die een rechtspersoon of natuurlijk persoon is die handelt in het kader van zijn beroepsactiviteit;
Site" betekent deze website, d.w.z. www.achamana.com;
Bedrijf" betekent de LARADI - Achamana Company, meer volledig beschreven in Artikel I hiervan; en
Gebruiker" betekent elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die deze Site gebruikt.
 1. Registratie
Registratie op de site staat open voor alle rechtspersonen of natuurlijke personen die meerderjarig zijn en die hun volledige persoonlijkheid en rechtsbevoegdheid genieten
Het gebruik van de Site is onderworpen aan de registratie van een Gebruiker. Registratie is gratis.
Om te registreren, moet de Gebruiker alle verplichte velden invullen; anders kan de registratie niet worden voltooid.
Gebruikers garanderen en verklaren op erewoord dat alle informatie die op de Site wordt gecommuniceerd, in het bijzonder bij het registreren, juist en conform is.Ze stemmen ermee in om hun persoonlijke informatie bij te werken vanaf de pagina die eraan is gewijd en die beschikbaar is in hun account
Elke geregistreerde Gebruiker heeft een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen in geen geval aan derden worden meegedeeld op straffe van verwijdering van het account van de overtredende Geregistreerde Gebruiker. Elke Geregistreerde Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Het Bedrijf kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de identiteitsdiefstal van een Gebruiker. Als een Gebruiker op enig moment fraude vermoedt, moet hij zo snel mogelijk contact opnemen met het Bedrijf, zodat deze de nodige maatregelen kan nemen en de situatie kan regulariseren.
Elke gebruiker, of het nu een rechtspersoon of een natuurlijke persoon is, kan slechts één account op de site hebben.
In geval van niet-naleving van de AGV/CGU, in het bijzonder het aanmaken van meerdere accounts voor één persoon of het verstrekken van valse informatie, behoudt het bedrijf zich het recht voor om over te gaan tot de tijdelijke of permanente verwijdering van alle accounts gemaakt door de overtredende gebruiker.
De verwijdering van het account houdt het permanente verlies in van alle voordelen en diensten die op de Site zijn verkregen. Elke bestelling die door de site is gedaan en gefactureerd voordat het account werd verwijderd, wordt echter onder normale omstandigheden uitgevoerd.
In het geval van het verwijderen van een account door het Bedrijf wegens schending van de plichten en verplichtingen uiteengezet in de GCS/CGU, is het strikt verboden voor de overtredende Gebruiker om zich rechtstreeks opnieuw te registreren op de Site, door middel van een ander e-mailadres of via een tussenpersoon zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf.

 1. Bestellingen
  Elke Bestelling kan alleen worden geplaatst wanneer de Gebruiker zich heeft geregistreerd op de Site. De Gebruiker kan, wanneer hij is ingelogd op zijn account, Producten toevoegen aan zijn virtuele winkelmandje. Hij kan dan toegang krijgen tot het overzicht van zijn virtuele winkelmandje om de Producten die hij wil bestellen te bevestigen en zijn Bestelling te plaatsen door op de knop "Bestellen" te drukken.

  Hij moet een adres, een leveringsmethode en alleen een geldige betalingsmethode om de bestelling af te ronden en om effectief het verkoopcontract tussen hem en het bedrijf tot stand te brengen. De afronding van de Bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen van de verkochte Producten, evenals de voorwaarden en levertijden die op de Site worden vermeld.

  Zodra de Bestelling is geplaatst, ontvangt de Gebruiker een bevestiging per e-mail. Deze bevestiging zal de Bestelling samenvatten, evenals relevante informatie met betrekking tot de levering. Het plaatsen van een Bestelling vormt de sluiting van een overeenkomst voor verkoop op afstand tussen het Bedrijf en de Klant.

  Het Bedrijf kan de Klant toestaan ​​te profiteren van prijsverlagingen, kortingen en kortingen afhankelijk van het aantal Producten dat beschikbaar is op de Site besteld of afhankelijk van de regelmaat van de bestellingen, volgens de voorwaarden die door het bedrijf zijn gesteld.

 1. Producten en prijzen
  De Producten die onder de AGV/GCU vallen, zijn de Producten die op de Site verschijnen en die rechtstreeks door het Bedrijf worden verkocht en verzonden.

  De Producten worden beschreven op de overeenkomstige pagina binnen de Site en er wordt melding gemaakt van al hun essentiële kenmerken.

  De te koop aangeboden Producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd.Een of meer foto's en een beschrijving van de essentiële kenmerken van het Product kunnen voorafgaand aan de Bestelling worden geraadpleegd

  Er kunnen echter minimale verschillen bestaan ​​tussen een Product en zijn foto, met name afhankelijk van de resolutie en kleurdefinitie van het scherm van de gebruiker. De foto's en beschrijvingen van de producten die op de site te koop worden aangeboden, worden uitsluitend ter informatie verstrekt en hebben geen contractuele waarde.

  De verkoop vindt plaats binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van de Vennootschap. Deze laatste kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor voorraadtekorten of de onmogelijkheid om een ​​Product te verkopen waarvan de voorraad niet bestaat.

  Als een Geregistreerde Gebruiker een Product wil kopen dat door het Bedrijf via de Site wordt verkocht, wordt de prijs vermeld op de productpagina komt overeen met de prijs in euro, alle taksen inbegrepen (TTC), exclusief verzendkosten en houdt rekening met de kortingen die van toepassing en van kracht zijn op de dag van de Bestelling. De aangegeven prijs is standaard exclusief leveringskosten die indien nodig in het overzicht worden vermeld voordat de Bestelling wordt geplaatst. Als de totale kosten van de Producten niet vooraf kunnen worden berekend, stuurt het Bedrijf de Klant een gedetailleerde schatting met de formule voor het berekenen van de prijs.

  In geen geval mag een Gebruiker de toepassingskortingen eisen die niet langer in effect op de dag van de bestelling.


Aan de andere kant biedt Achamana soms gratis levering, afhankelijk van de producten en de bestemming, in dit geval wordt deze gratis levering expliciet vermeld op het productblad en het bestelformulier.

 1. Betalingsvoorwaarden
  Tenzij anders vermeld, worden alle verkopen contant betaald op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst.

  Afhankelijk van de aard of het bedrag van de Bestelling, blijft het Bedrijf vrij om een ​​aanbetaling of betaling van de volledige prijs te eisen bij het plaatsen van de Bestelling of bij het ontvangen van de factuur.

  Betaling kan worden gedaan door:
 • Controleer

De levering begint op de datum van effectieve verzilvering van de cheque

 • Bankoverschrijving

De levering vindt plaats via een bankoverschrijving op de rekening van Achamana

 • Bankpas via een beveiligde ssl-verbinding

De Klant betaalt zijn bestelling met een bankkaart (creditcard, Visa, Eurocard/Mastercard, American Express, Paypal, Stripe) in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel.

Om zijn bestelling per creditcard te betalen, moet de koper de naam van de kaarthouder, het nummer van zijn creditcard en, afhankelijk van het type van de laatste, de vervaldatum van de laatste en het cryptogramnummer verzenden (3-cijferig nummer op de achterkant van hun bankkaart).

De kaart wordt op zijn vroegst pas gedebiteerd als de voorbereiding van de bestelling is afgerond. In ieder geval komt het afgeschreven bedrag overeen met het (de) Product(en) dat daadwerkelijk door Achamana is verzonden.

Er wordt gespecificeerd dat om betaling met een creditcard te doen, de koper automatisch is overgebracht naar een betalingsserver.

De server is beveiligd door middel van S.S.L (Secure Socket Layer) encryptie om alle gegevens met betrekking tot betaalmiddelen zo goed mogelijk te beschermen en zodat de bankgegevens van de Koper op geen enkel moment niet door Achamana's computer systeem.

 • Betaling via PayPal

Nadat hij op de knop "Bevestigen en doorgaan met betalen" heeft geklikt, wordt de klant die ervoor heeft gekozen om zijn bestelling met Paypal te betalen, doorgestuurd naar de Paypal-pagina van de site waar hij zijn e-mailadres kan invoeren dat is gekoppeld aan zijn PayPal account en hun PayPal-wachtwoord

PayPal versleutelt alle informatie die de Klant hem heeft meegedeeld bij het aanmaken van een account. Er wordt dus geen andere informatie dan het e-mailadres van de Klant aan Achamana gecommuniceerd. Financiële en persoonlijke informatie wordt automatisch versleuteld bij het verzenden van gevoelige informatie naar PayPal-servers. Voor meer informatie over de veiligheid van transacties tussen PayPal en de bankinstelling van de Klant, nodigt Achamana laatstgenoemde uit om contact op te nemen met PayPal.

 • Betaling via Sripe

Na het klikken op de knop "Bevestigen en doorgaan met betalen", wordt de klant die ervoor heeft gekozen om zijn bestelling met Stripe te betalen, doorgestuurd naar de Stripe-pagina van de site waar hij zijn e-mailadres kan invoeren dat is gekoppeld aan zijn Stripe account en zijn Stripe-wachtwoord.

Stripe versleutelt alle informatie die de Klant hem heeft meegedeeld bij het aanmaken van een account. Er wordt dus geen andere informatie dan het e-mailadres van de Klant aan Achamana gecommuniceerd. Financiële en persoonlijke informatie wordt automatisch versleuteld bij het verzenden van gevoelige informatie naar Stripe-servers. Voor meer informatie over de veiligheid van transacties die worden uitgevoerd tussen Stripe en de bankinstelling van de Klant, nodigt Achamana deze laatste uit om contact op te nemen met Stripe.

Alle elektronische betalingsservers en betalingsplatforms die in deze AV worden genoemd, zijn allemaal veilig, maar het is aan de klant om de basiscontroles uit te voeren voor alle online betalingen, namelijk om het bestaan ​​van het hangslotlogo te controleren gevolgd door https://..adres

 1. Levering
  De Producten worden uitsluitend geleverd in de volgende geografische gebieden:

  - Grootstedelijk Frankrijk, Corsica, Overzees.

  Op het Europese continent:
  Bezorging in alle Europese landen.

  In Noord-Amerika:
  - Canada.- Verenigde Staten.

  Het Bedrijf verbindt zich ertoe elke materiële en menselijke inspanning te leveren om de Producten zo snel mogelijk te leveren. Deze kunnen variëren afhankelijk van het geografische gebied van de Klant, de gekozen leveringsmethode of het bestelde Product.

  Als de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, behalve in geval van overmacht, kan de Klant verzoeken de ontbinding van het contract per aangetekende brief met ontvangstbewijs, nadat het Bedrijf, onder dezelfde voorwaarden, opdracht heeft gegeven tot levering binnen een redelijke bijkomende termijn, en indien het Bedrijf niet heeft uitgevoerd.

  In in dit geval wordt de klant binnen 72 uur (maximaal 7 dagen) terugbetaald als de betaling al is gedaan.

  In het geval dat levering onmogelijk is vanwege een fout in het door de klant opgegeven adres, zal de Het Bedrijf zal zo snel mogelijk contact opnemen met de Klant om een ​​nieuw leveringsadres te verkrijgen en eventuele bijkomende leveringskosten zijn voor rekening van de Klant.

  Bovendien kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor redenen die verband houden met overschrijding van levertijden:
  - tijdens periodes van grote vraag, zoals vakantieperiodes aan het einde van het jaar,
  - voor vertragingen veroorzaakt door redenen van overmacht, d.w.z. als gevolg van het optreden van een onvoorzienbare, onweerstaanbare gebeurtenis buiten zijn wil,
  - voor feiten die uitsluitend kunnen worden toegeschreven aan de vervoerder die verantwoordelijk is voor de levering

  De levering vindt plaats naar keuze van de Klant en volgens de prijzen aangegeven op de site:

  - naar het adres dat door de klant is opgegeven bij het bestellen per gewone post.

  - naar een van onze partnerpunten zoals aangegeven op de site. Voor het intrekken van de Producten is een geldig identiteitsbewijs vereist. Bij gebreke hiervan kunnen de bestelde Producten niet aan de Klant worden geleverd.

  - door So Colissimo. De levering gebeurt door La Poste volgens de geldende termijnen. De Klant kan worden afgeleverd:

  - bij hem thuis met handbezorging. Bij afwezigheid bezorging in brievenbussen of postkantoor. Indien de Klant het pakket niet binnen 10 dagen komt ophalen, wordt het pakket teruggestuurd naar de afzender.
  - bij hem thuis op afspraak.
  - in een van de 35 Cityssimo pakketplaatsen 7 dagen /7 en 24 uur per dag, binnen 10 dagen.
  - binnen 10 dagen op het postkantoor van uw keuze.
  - bij een van de partnerwinkels van So Colissimo.
  - door UPS volgens de huidige levering keer.

 1. Klacht
  Voor alle bestellingen die op deze site worden gedaan, heeft de klant een recht van klacht gedurende 30 dagen vanaf de levering van het product. Het is zijn verantwoordelijkheid om de uiterlijke staat van de Producten bij levering te controleren. Bij gebreke van uitdrukkelijke voorbehouden bij de levering, worden de Producten geacht te beantwoorden aan de Bestelling.
  Na ontvangst van de bestelling zal de Koper de conformiteit van de Producten die hij ter uitvoering van zijn bestelling heeft ontvangen, controleren (namelijk in het bijzonder: Producten die niet overeenkomen met de bestelling, beschadigde, beschadigde pakketten)


Om dit klachtrecht uit te oefenen, moet de Klant het Bedrijf, naar het adres sav@achamana.com, een verklaring sturen waarin hij zijn bedenkingen en klachten uitdrukt, vergezeld van de bijbehorende bewijsstukken (bewijs van ontvangst medeondertekend door de vervoerder, foto's, enz.

Een claim die niet voldoet aan de hierboven beschreven voorwaarden kan niet worden aanvaard.

Het Bedrijf zal het Product zo spoedig mogelijk vervangen of terugbetalen op zijn kosten.

 1. Herroepingsrecht van de consument
  De consument heeft een herroepingsrecht gedurende 14 dagen vanaf het plaatsen van de bestelling, behalve voor de producten vermeld in artikel L.121- 21-8 van de Consumentenwet.

  Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, stuurt de Consument een verklaring naar het adres: sav@achamana.com .De Producten dienen binnen 8 dagen vanaf de melding van herroeping aan het Bedrijf door de Consument in de originele verpakking en in perfecte staat te worden geretourneerd. Directe retourkosten blijven voor rekening van de Consument.

Alle kosten die zijn betaald voor het plaatsen van de Bestelling worden terugbetaald binnen 7 dagen nadat het Bedrijf kennis heeft gekregen van de verklaring van herroeping en ontvangst van het geretourneerde pakket na inspectie en goedkeuring

Let op! Retourzendingen worden niet geaccepteerd als het artikel is gedragen en gewassen. Het artikel moet zich in de originele verpakking bevinden, vergezeld van het op het kledingstuk of artikel aanwezige label en de beschermende folie.

Elke retourzending die ongeschikt is voor wederverkoop (gebruikt, beschadigd, bevuild, beschadigd door de klant) zal worden afgewezen en Achamana zal worden ontslagen van alle aansprakelijkheid.

Artikelen moeten absoluut goed beschermd worden geretourneerd, in hun originele verpakking (verpakking met zorg geopend en opnieuw gesloten wordt niet beschouwd als ongeschikte verpakking voor retournering), vergezeld van hun label en beschermende film.

De kosten verbonden aan het terugzenden van de Artikelen worden alleen door Achamana vergoed in het geval dat het/de geleverde Artikel(en) afwijkt van het bestelde artikel of als het pakket beschadigd is.

 1. Service na verkoop

Voor informatie of vragen, voor het volgen van bestellingen, om het herroepingsrecht uit te oefenen of om een ​​beroep te doen op de garantie, moet de klant contact opnemen met de klantenservice via e-mail op: sav@achamana .com

 1. Overdracht van risico's en eigendom
  Het Bedrijf behoudt het eigendom van de verkochte Producten tot de volledige betaling van de prijs door de Klant. Zij kan deze Producten dus terugnemen in geval van wanbetaling. In dit geval blijven de betaalde termijnen als compensatie bij het bedrijf.

  Voor professionele klanten vindt de overdracht van risico's op de klant plaats zodra de goederen door het bedrijf aan de vervoerder zijn overhandigd. Voor consumentenklanten vindt de risico-overdracht plaats bij aflevering of bij afhaling van de goederen in de winkel wanneer de klant heeft gekozen voor levering in de winkel.
 2. Wettelijke garanties
  De producten die op de site worden verkocht, zijn gegarandeerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het consumentenwetboek en het burgerlijk wetboek zoals hieronder weergegeven:
  Artikel L.211-4 van het Consumentenwetboek: “De verkoper is verplicht goederen te leveren die beantwoorden aan het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Het reageert ook op elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer dit contractueel aan hem is opgedragen of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.”

  Artikel L.211-5 van de Consumentenwet: “Om aan de overeenkomst te voldoen, moeten de goederen:
  1° geschikt zijn voor normaal gebruik dat van een gelijkaardig goed en, indien van toepassing:

  - overeenstemmen met de beschrijving gegeven door de verkoper en de kwaliteiten bezitten die deze laatste aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

  - de kwaliteiten presenteren die een koper legitiem mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

  2° Of de kenmerken presenteren die in onderling overleg door de partijen zijn bepaald of geschikt zijn voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard.


  Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor hij bedoeld is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er alleen een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij hiervan op de hoogte was geweest"

  Elk Product dat doorverkocht is gewijzigd, aangepast of getransformeerd, valt niet onder de garantie.

  Dit is beperkt tot de vervanging of terugbetaling van Producten die niet conform zijn of een defect vertonen. Het is uitgesloten in geval van misbruik of abnormaal gebruik van het Product, evenals in het geval dat het Product niet voldoet aan de wetgeving van het land waarin het wordt geleverd.

  De Klant dient het Bedrijf op de hoogte te stellen van het bestaan ​​van de gebreken binnen twee jaar. Het Bedrijf zal de Producten die als defect worden beschouwd, voor zover mogelijk herstellen. Indien de aansprakelijkheid van het Bedrijf behouden blijft, is de garantie beperkt tot het bedrag exclusief belasting dat de Consument heeft betaald voor de levering van de Producten.

  De vervanging van de Producten heeft niet tot gevolg dat de duur van de de garantie.

 1. Wijzigingen
  Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Site, de GCS/CGU en elke leveringsprocedure of ander onderdeel van de diensten die door het Bedrijf worden geleverd via deze site.

  Wanneer een bestelling wordt geplaatst, is de gebruiker onderworpen aan de bepalingen die zijn uiteengezet in de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

 1. Informatique et Libertés
  In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 zijn de persoonlijke gegevens die van de Klant worden gevraagd, strikt noodzakelijk voor de verwerking van zijn Bestelling.
  Ze kunnen worden meegedeeld aan de partners die belast zijn met de uitvoering van de Orders. De gebruiker kan daarom worden verzocht informatie of commerciële aanbiedingen van het bedrijf of zijn partners te ontvangen.

Alle informatie in uw Account wordt alleen gebruikt in het kader van uw commerciële relatie met www.achamana.com . Deze informatie wordt nooit gedeeld met derden of doorverkocht.

Uw bankgegevens zijn nooit in ons bezit. Transacties worden volledig verwerkt door Paypal of door de SSL beveiligde betalingsmodule.


In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft de klant te allen tijde het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen al zijn persoonlijke gegevens, schriftelijk, per post en met bewijs van identiteit, naar het volgende adres: contact@achamana.com.

SAS Achamana kan klanten commerciële aanbiedingen sturen per post, e-mail, sms, telefoon of via alle webruimtes die door achamana of een van haar dochterondernemingen op sociale netwerken worden beheerd, onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding.

De gebruiker kan zich te allen tijde verzetten tegen de ontvangst van commerciële aanbiedingen door te schrijven naar het hierboven vermelde adres of door te klikken op de link die hiervoor in de ontvangen e-mails staat.

Om zijn Om gebruikers te laten profiteren van een optimale navigatie op de site en een betere werking van de verschillende interfaces en applicaties, kan het bedrijf een cookie op de computer van de gebruiker plaatsen. Deze cookie maakt het mogelijk om informatie op te slaan met betrekking tot navigatie op de site, evenals alle gegevens die door gebruikers zijn ingevoerd (met name zoekopdrachten, login, e-mail, wachtwoord).

De Gebruiker machtigt het Bedrijf uitdrukkelijk om een ​​zogenaamd "cookie"-bestand op de harde schijf van de Gebruiker te plaatsen

 • Cookies:
  De Gebruiker heeft de mogelijkheid om deze cookies te blokkeren, de bewaartermijn aan te passen of te verwijderen via hun browserinterface. Indien de systematische deactivering van cookies in de browser van de Gebruiker hem verhindert om bepaalde diensten of functionaliteiten van de Site te gebruiken, kan deze storing op geen enkele manier schade opleveren voor het lid dat hiervoor geen vergoeding kan eisen.
 • Webbakens:

Bepaalde webpagina's van de Site kunnen webbakens bevatten die het mogelijk maken om het aantal bezoekers van de Site te tellen of om Achamana te voorzien van een bepaald aantal indicatoren.

Deze webbakens kunnen door sommige van onze partners worden gebruikt, met name om de effectiviteit van de site te meten en te verbeteren.

In elk geval is de informatie die via deze webbakens wordt verkregen strikt anoniem en maakt het eenvoudig om statistieken te verzamelen over de frequentie van bepaalde pagina's van de site, om de klanten van onze site beter van dienst te kunnen zijn.

CNIL-verklaring: Sinds de invoering van de AVG op 25 mei 2018 is er geen verklaring meer bij de CNIL (behalve voor specifieke sectoren zoals de gezondheidszorg en de publieke sector).

 1. Verantwoordelijkheden

Het bedrijf kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website en hoewel het al zijn middelen aanwendt om de service permanent te garanderen, kan het op elk moment worden onderbroken. Bovendien behoudt het Bedrijf zich het recht voor om, door een vrijwillige handeling, de Site onbereikbaar te maken om een ​​update, verbetering of onderhoud uit te voeren.

Zoals eerder vermeld in dit document, kan het Bedrijf op geen enkele manier worden verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering om redenen buiten zijn controle, buiten zijn controle, onvoorzienbaar en onweerstaanbaar of waarvan de fout niet aan hem kan worden toegeschreven.

 1. Intellectuele eigendom
  Het merk, het logo en het grafische handvest van deze site zijn handelsmerken die zijn geregistreerd bij het INPI en beschermde intellectuele werken onder copyright, waarvan het eigendom exclusief toebehoort aan het bedrijf. Elke verspreiding, exploitatie, weergave, reproductie, gedeeltelijk of volledig, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf, stelt de overtreder bloot aan civiele en strafrechtelijke vervolging.

 1. Bevoegdheidsclausule
  Het recht dat van toepassing is op de CGV/CGU is Frans recht. Elk geschil dat kan ontstaan ​​tussen het Bedrijf en een Gebruiker tijdens de uitvoering van het onderhavige zal het onderwerp zijn van een poging om in der minne op te lossen. Anders zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van gemeen recht.

 1. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden
  De Klant of Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden.
  De Klant verklaart hiervan op de hoogte te zijn en doet afstand van het recht op hen een beroep te doen op enig ander document, met name de eigen algemene aankoopvoorwaarden.

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de orderbevestiging die door Achamana naar de Koper wordt gestuurd, vormen een contractueel pakket dat alle afspraken tussen de Partijen samenvat.

De klant erkent en aanvaardt dat de orderregistratiesystemen het bewijs leveren van alle transacties tussen Achamana en de klant

De klant erkent en aanvaardt dat het bewijs van aanvaarding van de AGV wordt gekenmerkt door het aanvinken van de woorden "Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en accepteer deze".


De Consument erkent kennis te hebben genomen van de informatie en informatie voorzien in Artikelen L.111-1 tot L.111-7 van de Consumentenwet, en in het bijzonder:

 • de essentiële kenmerken van het Product;
 • de prijs van de Producten;
 • de datum of de uiterste datum waarop het Bedrijf zich ertoe verbindt de Service te verlenen;
 • informatie met betrekking tot de identiteit van het Bedrijf (post, telefoon, elektronische contactgegevens);
 • informatie met betrekking tot wettelijke en contractuele garanties en hun uitvoeringsvoorwaarden;
 • de mogelijkheid om bij een geschil gebruik te maken van conventionele mediation;
 • informatie met betrekking tot het herroepingsrecht (deadline, uitoefeningsvoorwaarden).
.