Symbool AUM - OM - OHM

OM: Een heilige lettergreep, de AUM is een "zaadmantra". Het is de oorsprong van alle andere mantra's (een mantra is een woord of een groep woorden die herhaald of gezongen wordt). Het wordt beschouwd als de belangrijkste van de mantra's.
Dit geluid kon in perfecte en totale stilte worden gehoord.

Het is een geluid "buiten geluid", zoals wit licht, waaruit alle kleuren van de regenboog voortkomen.
Het is het eerste geluid dat de geboren baby uit.

Deze vibratie vertegenwoordigt het universele geluid van de hele schepping. Deze trilling is de oorsprong van alle andere geluiden, van alle taal. Het omvat in zijn vibratie de totaliteit van wat bestaat.
Het is het symbool van het absolute en oneindige universum, van het verleden, het heden en de toekomst. Het hele universum wordt gecreëerd in dit ene Geluid, rust daar een tijdje en gaat dan weer op in de vibratie.

De drie letters A,U,M vertegenwoordigen de combinatie van de 3 energieën die de levenscyclus vormen.

Elke letter heeft een specifieke betekenis:

De letter "A" staat voor Brahman, de scheppende god. Het is de aardse wereld, de schepping, het begin, de geboorte.

De letter "U" staat voor Vishnu, de beschermgod. Het is de tussenwereld, de droom, het vervolg, het leven.

De letter "M" staat voor Shiva, de Vernietiger. Het is middelpuntvliedende kracht, slaap, het einde, de dood. "M" is de staat van diepe slaap, de hemelse wereld.

Deze cyclus herhaalt zich tot in het oneindige: alles wordt geboren, leeft een tijd, sterft dan en keert terug om op te gaan in het universum, het grote Al.
De AUM is de representatie van de 3 fasen van het leven.

Om Shanti

Shanti betekent Vrede. Vrede in lichaam, spraak en geest (ons hele wezen)

"Om Shanti" betekent vrede voor alle levende en niet-levende wezens, vrede voor het universum.

Articles Récents