Gayatri-mantra

De Sanskrietterm Mantra bestaat uit "man", de geest en het achtervoegsel "-tra", bescherming. Een mantra is daarom een ​​middel om de geest te beschermen, etymologisch gezien.

Een mantra is een geluidstrilling waarin een energie is ingebed. De mantra is ofwel een zeer beknopte formule "Bija", of een reeks samengestelde lettergrepen, vele malen herhaald, volgens een bepaald ritme.

De mantra kanaliseert de geest die de neiging heeft zich te verspreiden. Zijn eigen energie zit vervat in zijn klankvorm...


Gayatri-mantra: vertaling en definitie

गायत्री मन्त्रः - ॐ भूर्भुवः स्वः

De Gayatri-mantra is een hymne van 24 lettergrepen, ontleend aan de Rig Veda. Het wordt "de Moeder van de Veda's" genoemd.

De Gayatri-mantra is een lied van verlossing.
Het wordt over het algemeen drie keer per dag 108 keer gereciteerd, bij zonsopgang, 's middags en in de schemering. Veelvouden van 9 worden ook aanbevolen.
De Gayatri-mantra inspireert ons tot wijsheid. Het opent het hart, verlicht innerlijke spanningen en zet ze om in rust. De Gayatri-mantra wordt beschouwd als de Shri-mantra, met andere woorden, de
de hoogste mantra die de goddelijkheid in iedereen voedt. Het nodigt ons uit om ons bewust te zijn van elke gedachte, woord, daad en intentie om op elk moment Schoonheid te geven en te ontvangen.

Gayatri mantra is compleet en luidt als volgt met zijn 24 lettergrepen:

"OM Bhur bhuva svaha Tat savitur varenyam Bhargo devasaya dhimahi Dhiyo yo naha prachodayat."

Hier is een van de vele vertalingen:
"Zie de stralende bron van alle licht. Moge onze geest daarin samensmelten en zo wekt onze waarneming op het fysieke, vitale en mentale niveau."

Hier is een zeer volledige uitleg van de Gayatri Mantra gemaakt door Sevabhajan

“Als een pasgeborene uit de moederschoot komt, wordt de geboorte als natuurlijk beschouwd. Deze natuurlijke staat is een eerste geboorte, maar wanneer de Gayatri aan jou is gegeven, is het alsof de dageraad van een tweede geboorte aan jou is gegeven. »

Sathya Sai Baba

Betekenis van een van de mooiste mantra's

Gayatri mantra: betekenis van Sanskriet zingen

भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्

Om
Bhur Bhuva Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat

Sai Baba verduidelijkt dat deze mantra in essentie betekent: "O Goddelijke Moeder, onze harten zijn gevuld met duisternis We bidden u dat de uitbreiding van Licht, Die in ons is , vervaag deze duisternis."

Betekenis en werking van de Gayatri-mantra

De Gayatri Mantra wordt niet alleen hier, tussen ons, gezongen door onze ene sangha. Op dit moment zijn er mensen over de hele wereld die dit diep ontroerende gebed zingen. Het maakt niet uit op welk tijdstip van de dag of nacht je de mantra zingt, anderen doen hetzelfde .

De balancerende eigenschappen van de Gayatri Mantra

De Gayatri is een perfect uitgebalanceerde mantra, yin en yang. Het lichaam of de tekst van de Gayatri Mantra is vrouwelijk, de boodschap en bezwering zijn mannelijk. Gayatri is de Moeder van de Veda's, wat de moeder van alle kennis betekent.

Het vraagt ​​om de mannelijke "Savitur", waarvan wordt gezegd dat het de uitstraling van waarneming en intelligentie is. Deze uitstraling is overal en in elke ervaring te vinden; het wordt vergeleken met de straling van de zon in het zonnestelsel. Met andere woorden, de volledige kennis van de complexe bestaanswijzen is vervat in de lettergrepen van de mantra; het is ook daar dat de middelen en het voertuig worden gevonden die men gebruikt om verder te gaan dan tijdelijke kennis.

De Gayatri is een oude wake die de planeet omcirkelt.

De Gayatri Mantra is een van de grondgedachten voor de transformatie van bewustzijn; het is ook een trilling die identiek is aan de levenskracht die inherent is aan de natuur.

De mantra is het meest effectief wanneer hij wordt gezongen in de oorspronkelijke taal, Sanskriet. Het vertegenwoordigt een van de oudste gebeden die de mensheid kent en het sentiment is ouder dan het licht.

Dit gebed roept op tot de hoogste wijsheid, de pracht van de kosmos, om het begrip van onze ware aard te verlichten. Deze roeping vereist dat we een subtiliteit en een ontvankelijkheid ontwikkelen voor goddelijke wijsheid, die de ervaring van het leven doordringt en die in wezen onze ware aard is.

 1. Het zingen van de Gayatri-mantra zuivert de zanger.
 2. Luisteren naar de Gayatri Mantra zuivert de luisteraar.

Dit heilige gebed gaat als een spiraal door het hele universum vanuit het hart van de zanger en roept op tot vrede en goddelijke wijsheid voor iedereen.

Gedetailleerde vertaling van de Gayatri-mantra

Gayatri-mantra: Vertaling en studie van de teksten

Aum
Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yo nah Prachodayat

 • Het eerste woord "OM" - ॐ
  Het wordt ook Pranav genoemd omdat het geluid van "Om" of "AUM" afkomstig is van Prana (vitale vibratie), die het universum voelt. De geschriften zeggen "Aum Iti Ek Akshara Brahman" (Aum één lettergreep is Brahman). Het is de som en de inhoud van alle woorden die uit de menselijke keel kunnen komen. Het is de oer-grondklank die het Universeel Absolute symboliseert.
 • De Vyahrities - Bhur, Bhuvah, Svah
  De drie bovenstaande woorden van de Gayatri, wat letterlijk "verleden", "heden" en "toekomst" betekent, worden Vyahrities genoemd. Vyahriti is degene die kennis geeft van de hele kosmos of "ahriti". De Schrift zegt: "Visheshenh Aahritih sarva viraat, praahlaanam prakashokaranh vyahritih". Dus bij het uitspreken van deze drie woorden, denkt de persoon die het zingt aan de Glorie van God die de drie werelden of gebieden van ervaring verlicht.

Individuele betekenissen van andere woorden in de mantra:

 • Tat - In eenvoudiger bewoordingen betekent het "het", want het is een beschrijving door spraak of taal, de "Ultimate Reality".
 • Savitur - "Goddelijke Zon" (Het Ultieme Licht van Wijsheid)
 • Varenium - "Adore"
 • Bhargo - "Verlichting
 • Devasya - "Goddelijke genade"
 • Dheemahi - "We overwegen"
 • Dhi - "Het intellect
 • Yo - "Wie"
 • Nee - "Onze".
 • Prachodayat - "Vraag/Organiseer/Bid"

Aanbevolen - De Ramayana Samenvatting - Handelingen van Rama
De laatste vijf woorden vormen het gebed voor definitieve bevrijding door het ontwaken van onze ware intelligentie.

Gayatri mantra goddelijk gezongen door Deva Premal 💜 (om te luisteren)

U kunt op het doorgestreepte geluidspictogram onderaan de video klikken om naar de mantra te luisteren terwijl u leest 🤗

Gayatri mantra uitgevoerd door Rattan Mohan Sharma (gemakkelijk te zingen)

Voordelen en voordelen van de mantra van innerlijke vreugde

Voordelen van de Gayatri-mantra

Gayatri-mantra - Universeel gebed
Er zijn veel voordelen aan het reciteren van de Gayatri-mantra. Dus hier zijn enkele van de positieve effecten van het chanten van de Gayatri Mantra.

Trillingen en invloed van de Gayatri Mantra op het fysieke lichaam

Stil nadenken over de Gayatri-mantra, deze hardop zeggen of chanten beïnvloedt het fysieke lichaam, verheldert het emotionele lichaam en leidt ons naar het innerlijke hart1 De Gayatri stimuleert en faciliteert scherpzinnigheid en het ontwaken tot de Waarheid die inherent is aan alles.

Onze energiecentra, niveaus en ritmes worden geactiveerd door de mate van ingeademde adem door de neusgaten, uitgeademd tijdens het reciteren van de Gayatri Mantra (zelfs tijdens stille herhaling). Zo breng je in het lichaam het elektromagnetische ritme en de energiestromen in evenwicht met de prana. Prana is een niet-detecteerbare levensenergie, vergelijkbaar met orgone. Tijdens het reciteren worden alle elementen van de mantra gebruikt, zelfs de adem is een precisie-instrument. Alles werkt in harmonie, zoals een orkest en zijn dirigent.

Adem, stem, meditatie en intentie werken effectief en moeiteloos, net zoals de zon effectief schijnt, zonder speciale inspanning.

De vele voordelen van de Gayatri-mantra

 • Verhoogt het leervermogen.
 • Verhoogt de concentratie.
 • Evolutie, spirituele welvaart, evoluerend begrip van wie we van nature zijn.
 • Oneindige vreugde in de kracht van liefde.
 • Werk voor vrede.
 • Leidt op natuurlijke wijze op het pad van het spirituele pad.
 • Universeel nummer.
 • Versterkt de geest en verbetert de gezondheid.
 • Verbetert de ademhalingsfrequentie.
 • Houdt ons hart gezond (letterlijk en figuurlijk).
 • Hij beschermt de toegewijde tegen alle gevaren en leidt hem door intuïtie naar het Goddelijke.
 • Door zijn actie verbetert het onze relaties en brengt het vreugde in onze communicatie met anderen.

Hoe de Gayatri-mantra te chanten

Hoe zing je de Gayatri-mantra?

Het zingen van Gayatri Mantra heeft veel voordelen. Er is echter een bepaald proces om ze te zingen. Het wordt daarom sterk aanbevolen om bepaalde regels te volgen tijdens het chanten van de Gayatri Mantra. Terwijl je de Gayatri-mantra reciteert, moet je altijd je ogen sluiten en proberen je op elk woord te concentreren en de betekenis ervan te begrijpen. Elk woord of zelfs geluid moet correct worden uitgesproken, zoals het hoort. Hoewel het op elk moment van de dag kan worden gezongen, is het raadzaam om de mantra zowel 's morgens vroeg als 's avonds voor het slapengaan te chanten.

Ten slotte is de mantra een uiting van dankbaarheid, zowel aan de Levengevende Zon als aan het Goddelijke. Dit heeft toegewijden ertoe aangezet om een ​​hartgerichte benadering van de mantra aan te nemen. De gevoeligheid die het wekt is belangrijker dan de letterlijke betekenis. Het is een offer, een manier om je open te stellen voor genade, om geïnspireerd te worden.

Gayatri mantra gezang: de Gayatri onthult zijn geheim aan de zanger

Door de Gayatri Mantra te chanten, onthult de mantra zelf de innerlijke leringen. De Gayatri is compleet en foutloos. De Gayatri Mantra regenereert een onbelemmerde waarneming, net als planten die zichzelf vernieuwen wanneer bijvoorbeeld de wind de zaden over de aarde voert. Na verloop van tijd en onder de juiste omstandigheden zullen de velden wilde bloemen en tarwe erven.

In een continue, onbelemmerde stroom, van seizoen tot seizoen, verspreiden de zaden zich over de aarde en wanneer hun tijd komt, ontkiemen, bloeien en brengen ze een nieuwe generatie voort. De mantra werkt op dezelfde manier, het wordt gezaaid door ons lied en zo drukt het zich uit en verspreidt het zich. De betekenis van Gayatri is als het goede seizoen dat de aarde voorspoedig maakt. Keer op keer komt het fruit tevoorschijn. Als een zaadje dat zich overgeeft gedragen wordt door de wind, geven we onze intentie over aan het hart van de universele intentie en de Gayatri bloeit, of we ons daarvan bewust zijn of niet, op de juiste plaats en op het juiste moment.

Gayatri is als de kracht van de zon. Hoe kunnen we er echt over praten? Is dit natuurverschijnsel überhaupt te begrijpen?

Elke definitie die hoorbaar is, is als een enkele zandkorrel op eindeloze kusten. Geen enkele definitie kan de exacte uitgestrektheid van betekenis en intensiteit van deze wonderbaarlijke mantra vatten.

Ingewijd worden in deze heilige mantra is een groot voorrecht. Het geluid van de Gayatri, of zelfs maar een gedachte aan het Gayatri-vers, zet genade in actie als we dankbaar erkennen hoe gelukkig we zijn om onze hoogste idealen te leven.

Zelfs niet-ingewijden kunnen de innerlijke vreugde voelen die voortkomt uit het reciteren van de Gayatri-mantra gewoon door ernaar te luisteren met je ogen dicht. (Ga naar de youtube-video van Déva Premal van dit artikel en zet het geluid... je weet wel...)

Volledige Sanskriet Gayatri mantra meditatie sjaal

Châle blanc méditation Gayatri mantra - Achamana

Ervaar een meditatie die nog meer verbonden is met de mantra door je te omhullen met de vibratie van deze Gayatri mantra sjaal gedrukt in het Sanskriet op de hele sjaal en geborduurd in vijf kleuren.

Met liefde gemaakt, op ambachtelijke wijze. 100% fijn katoen, verkrijgbaar in wit of zwart.

De Gayatri Yantra

De Yantra van de Gayatri-mantra

Wat is een Yantra?

Yantras zijn grote kosmische geleiders van energie, een antenne van de natuur, een krachtig hulpmiddel voor harmonie, welvaart, succes, goede gezondheid, yoga en meditatie. Yantra's zijn meestal gemaakt van koper en bestaan ​​uit een reeks geometrische patronen. Ogen en geest concentreren zich in het centrum van de yantra om hogere bewustzijnsniveaus te bereiken.

Waarom een ​​Gayatri Yantra?

De godin Gayatri heeft vijf hoofden: vier die de vier Veda's vertegenwoordigen en één die de Almachtige van het Universum voorstelt. Haar Yantra is een teken van voorspoed, voorspoed en vrede.
De gouden genade van de zon komt van deze godin. Fleur je innerlijke leven op met een gelukkiger, zonniger blik op het pad naar verlichting.

Godin Gayatri heeft de kracht om je spirituele aspiraties te vervullen en je te zegenen met een zorgeloos leven.Ze kan je ook verlichten met gezonde nieuwe gedachten. De positieve kracht van de Yantra Gayatri kan je bevrijden van negatieve geesten en slechte dromen. Het kan je helpen een balans te vinden tussen je spirituele en materiële verlangens om een ​​harmonieus leven te leiden vol geluk, vrede en voorspoed!

Zingen of luisteren naar de Gayatri-mantra terwijl je je op je Yantra concentreert, geeft je sneller toegang tot deze meditatieve staat van vreugde en Licht.

Yantra du Gayatri mantra - Achamana

De matrix van het bestaan

De mantra is de matrix van het bestaan

De ochtenddauw verschijnt door de mantra, schittert in de gloed van de rijzende zon en schijnt in de velden. Dan verdwijnt het weer door de mantra, in de warmte van de middagzon . Alles verschijnt en verdwijnt, in het hele bestaan, door de kracht van vibratie, mate, lengte en kwaliteit van geluid: door een mantra.

De Gayatri Mantra is een vibratie die een toestand van subtiele ontvankelijkheid creëert; het opent de weg voor ons die leidt naar onvoorwaardelijke Waarheid. Net zoals het zoemen van de bij helpt om het hele web van ervaring te weven.

Het zingen van mantra's draagt ​​bij aan de hele matrix van het bestaan.

Initiatie tot innerlijke vreugde

Gayatri-mantra: een initiatie tot innerlijke vreugde

Er was een tijd dat de Gayatri-mantra niet hardop werd uitgesproken, alleen in stilte herhaald of gefluisterd op het puntje van de tong. Deze methode van chanten is een bijzonder subtiele en krachtige manier om te herhalen de mantra. Er was een tijd dat vrouwen de mantra niet reciteerden. Een tijd waarin, afgezien van de brahmaanse priesters, niemand de mantra zong. Tegenwoordig heeft iedereen het voorrecht om de Gayatri Mantra te chanten: wat een eer! Het lijkt erop dat deze verschuiving kwam net toen de wereldgebeurtenissen een donkerdere tijd begonnen in te luiden. Nu herhalen en zingen miljoenen mannen, vrouwen en kinderen van alle rangen en standen deze krachtige en wonderbaarlijke bezwering.

Vanwege zijn universele aantrekkingskracht en teneur kan deze mantra niet met recht in verband worden gebracht met een bepaalde religie. De hindoes waren de bewakers ervan; zij zijn degenen die het onderwezen en het over de hele wereld verspreidden. Je zou kunnen zeggen dat de Gayatri Mantra hun offer aan de geest van de mensheid en het Ontwaken van alle wezens vertegenwoordigt. Desalniettemin is de reikwijdte vande aanroeping van de Gayatri universeel, het gaat veel verder dan alle grenzen van seculiere religie.

🙏 Vje kunt mediteren met natuurlijke wierook of Palo santo

Tryambakam-mantra

Maha Mantra Mrityun Jaya

Om Yoga

Tryambakam Aum

Chakra du coeur - tee shirt yoga, pilate, fitness - Achamana

Anahata - Hartchakra

Lotusbloem

7 chakra's

Zeven Chakra organische kleding

Herenkleding 7 chakra's

Reiki Paris - Sept chakras - châle de méditation yoga - reiki - méditation tibétaine - Achamana

Perzik Maansteen Armband

Chakra du coeur - Tee shirt yoga femme coton - Tatouage chakra - Achamana

Gefacetteerde Amethist 7 Chakra Mala

Boutique yoga bordeaux - Pantalon yoga 7 chakras peints - - Achamana

Perzik Maansteen Mala

Boutique yoga toulon - oantalon yoga homme 7 chakras peint sur une jambe - Achamana

Mala 7 chakra's Lapis lazuli gefacetteerd

Tapis de yoga professionnel en latex et microfibre neutre

Mala 7 chakra Facet Amazoniet

.

Articles Récents